Activiteiten

Nieuwe Levenskracht Bergeyk is een stichting, waarbij erg veel mensen betrokken zijn, als vaste donateur, als deelnemer aan financiƫle acties, zoals tijdens kermis en marktfestival.
Als vrijwillig medewerker: ziekenbezoeker, een luisterend ook, hulp in het woud van regelgeving voor zieken en gehandicapten. Zo’n bezoek gaat meestal vergezeld van een bloemetje of attentie.

Nieuwe Levenskracht Bergeyk geeft in bepaalde gevallen financiƫle ondersteuning als mensen t.g.v. ziekte o.i.d. niet te verhalen kosten hebben. Dit kan ook via andere organisaties. Verder ondersteunt Nieuwe Levenskracht Bergeyk met een zakcentje bij ziekenreizen.

Iedereen kent wel iemand (familie, buren, kennissen) die wel eens bezocht zijn door Nieuwe Levenskracht Bergeyk of die voor Nieuwe Levenskracht Bergeyk werken.

We werken samen met andere organisaties in Bergeijk, o.a. met het Bergeijks amateurtoneel voor de jaarlijkse toneelavonden en het ZLTO tijdens de kermisacties. Ook wordt Nieuwe Levenskracht Bergeyk gesponsord door een aantal Bergeijkse ondernemers.