Jubilarissen Nieuwe Levenskracht.

Maandag 24 september 2018 huldigde Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeyk haar jubilarissen.
Hiervoor was het eerste deel van de najaarsvergadering, voor de medewerkers, vrijgehouden.
In de “kantine” van sporthal De Drie Eiken de Snor waren ook partners, kinderen en kleinkinderen aanwezig.
Nel Donkers, Thea Heesterbeek, Jan Tijssen,Lisa Verhees, Toos van de Cellen, José van Lieshout, Gonnie Janssens en Ans Royackers. De dames allemaal omdat ze 25 jaar medewerker zijn van Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeyk. Jan Tijssen is 40 jaar medewerker. (Op de foto vlnr)

De huldiging werd verzorgd door de medewerker van Nieuwe Levenskracht, die dit op het lijf geschreven is: Piet van de Putte als ceremoniemeester. De bloemen resp. de enveloppe werd overhandigd door Peter Kuijpers en Mieke Pollaert.

Nel Donkers zich vooral verdienstelijk als wijkmedewerker in de omgeving van de Burg Magneestraat Samen met haar man Frans verzorgt ze ook het bewerken van enveloppen en prijsbriefjes voor de kermisactie.
Thea Heesterbeek is wijkmedewerker in de voor en omgeving van de Dr Rauppstraat. Verder verzorgt zij een aantal interne zaken waaronder de presentjes op de medewerkervergaderingen en het organiseren van het jaarlijkse medewerkeruitje. (samen met Piet van de Putte en Cor Bressers)
Jan Tijssen is zowel voorzitter als secretaris. Als zodanig verzorgt hij samen met Petrie Evers de Sociale groep waarin de financiële hulp van ondersteunde gezinnen/personen wordt verzorgd.
Daarnaast verzorgt hij de donateuradministratie, de kermisactie en de interne regelingen waaronder die voor de ANBI erkenning en de verklaringen rond de AVG (Algemene Privacyverordening).
Lisa Verhees heeft allerlei taken en functies in de Nieuwe Levenskracht vervuld en ingevuld. Waaronder voorzitter. Vooral nadat de vorige voorzitter, Harrie Verhagen was overleden. Zij is wijkmedewerker in de straten nabij de Dr Rauppstraat.
Toos vd Ceelen was de wijkmedewerker voor de Akkers en in de buurt van de Herikstraat.
José van Lieshout is de wijkmedewerker voor en omgeving de Pr. Marijkestraat
Gonnie Janssens is wijkmedewerker voor een deel van het Loo.
Ans Royackers is de wijkmedewerker voor de wijk Lijsterbesdreef
De dames leveren ook hun deel in de financiële acties zoals de kermisactie en de donaties ophalen.

Na dit feestelijke deel werd de vergadering voortgezet in de zaal van de sporthal.

A

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.