Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeyk

U kent Nieuwe levenskracht Bergeyk:

 • van de enveloppenactie op de kermis;
 • van bezoekjes die medewerkers afleggen, met een bloemetjes voor zieken etc.;
 • van bezoekjes met Pasen of Kerstmis;
 • van de verkoop van loten of toneelkaarten bij donateurs;
 • van het ophalen van donatiegelden, zo mogelijk bij de mensen thuis;

Allerlei mogelijkheden om in contact te komen met onze medewerkers. In een persoonlijk contact kunnen verborgen hulpvragen boven tafel komen. De meeste van onze medewerkers voelen dit goed aan.

Vragen die nog al eens geld kosten, jaarlijks heel wat meer dan de bloemetjes bij een bezoek.

Daarvoor houden we jaarlijks de kermisactie met de enveloppen en de grote kermisloterij. De meeste inkomen haalden we altijd bij onze donateurs in Bergeijk. Door allerlei oorzaken is ons donateursbestand en daarmee die inkomsten, wat teruggelopen.

Misschien was U in het verleden donateur. Daarom doen we nu (weer) een beroep op U.

Wordt donateur van Nieuwe Levenskracht Bergeyk. Meldt u zich zelf aan per brief, telefoon, e-mail of via onze website.

Eigentijdse donateurswerving zou eigenlijk moeten per telefoon, zoals de landelijke “goede doelen”dat doen. Met hoge wevingskosten, die gedekt worden door het CBF keur.

Het bestuur van Nieuwe Levenskracht heeft ervoor gekozen om:

 • de wervingskosten zo laag mogelijk te houden
 • te zorgen voor enkele bestuursleden met een moderne bedrijfskundige achtergrond (ipv CBF Keur)
 • activiteiten uitsluitend in Bergeijk uit te voeren volgens een duidelijk plan en met vrijwilligers die alleen gemaakte kosten kunnen declareren.
 • afgezien van kermisprijzen, de producten en diensten in te kopen in Bergeijk
 • middels een AMBI-verklaring giften en donaties aan NL aftrekbaar te laten zijn van de belasting
 • (a.s.) donateurs zelf een deel van het werk te laten opknappen…!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.