Doelgroep

Herwonnen Levenskracht (zie historie) richtte zich vooral op de (financiƫle) gevolgen voor gezinnen als gevolg van ziekte. Vooral de verzorging van mensen met TBC was toen erg duur, m.n. Sanatoria.
De ingezamelde gelden werden dan vooral ook landelijk besteedt.

In de jaren ’70 werden de sociale verzekeringen steeds beter (zoals AWBZ). Echter de nieuwe volksziekten kenden veel aspecten waarbij mensen soms, financieel, tussen wal en schip vielen. Niet bekend is of dit met het nieuwe zorgsysteem opgelost zal zijn.

Nieuwe Levenskracht kan, in haar huidige vorm, de gevolgen hiervan beter plaatselijk ondersteunen. De (financiƫle) ondersteuning is (voornamelijk) gericht op het loon- en uitkeringsafhankelijke deel van de bewoners.14