Donateur worden

Wordt donateur van Nieuwe Levenskracht Bergeyk. Meldt u zich zelf aan per brief, telefoon, e-mail of via onze website.

Eigentijdse donateurswerving zou eigenlijk moeten per telefoon, zoals de landelijke “goede doelen”dat doen. Met hoge wevingskosten, die gedekt worden door het CBF keur.

Het bestuur van Nieuwe Levenskracht Bergeyk heeft ervoor gekozen om:

  • de wervingskosten zo laag mogelijk te houden
  • te zorgen voor enkele bestuursleden met een moderne bedrijfskundige achtergrond (ipv CBF Keur)
  • activiteiten uitsluitend in Bergeijk uit te voeren volgens een duidelijk plan en met vrijwilligers die alleen gemaakte kosten kunnen declareren.
  • afgezien van kermisprijzen, de producten en diensten in te kopen in Bergeijk
  • middels een ANBI-verklaring giften en donaties aan NL aftrekbaar te laten zijn van de belasting
  • (a.s.) donateurs zelf een deel van het werk te laten opknappen…!!!

Wordt donateur van Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeyk – help ons helpen!

U kan zich aanmelden (per brief, telefoon of e-mail), neem contact op met:

Jan Tijssen,
Mollenstraat 14, 5571 BL Bergeijk, tel. 0497-555597 of 06-20117451, e-mail: tijssenjp@hetnet.nl

Wij verzoeken u om aan te geven:

De hoogte van de donatie: € 5,-  € 7,- € 10.-  € 12,-  € ….,- (minimum donatie is € 5,- p.j.)
Over te maken per bank op 1063.19531 t.n.v. NL.

collectebus-nlk